Top địa chỉ mua bán chồn hương uy tín nhất Đất Mũi

mua-ban-chon-huong2

Chồn hương thương phẩm hiện nay có giá cao ngất ngưỡng, gây sốt tại các hộ/trang trại chăn nuôi. Tâm lý người dân nuôi chồn không ngại chồn hương không bán được. Vì, nếu chưa bán được thì người nuôi tiếp tục gây giống, tạo ra số lượng chồn thịt/chồn giống lớn hơn. Duy nhất […]